نقشه ماهواره ای از موقعیت پروژه

 

 Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/ImamAli:::0:0

 

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
نظارت : مهندسین مشاور سازیان

 

بزرگراه امام علی (ع) که یک مسیر شریانی شمالی ـ جنوبی می­باشد؛ به عنوان اصلی­ترین و طولانی­ترین محور بزرگراهی در شبکه ارتباطی محدوده شرق تهران و مطابق با طرح تفصیلی با طولی در حدود 23کیلومتر از تقاطع بزرگراه ارتش (لشگرک) در شمالی­ترین قسمت آغاز و در جنوبی­ترین قسمت به کمربندی شهر­ری می پیوندد. در حال حاضر نیمه شمالی این بزرگراه تا پل آغاز در حدود 12کیلومتر زیر بار ترافیک قرار دارد و جمع کثیری از شهروندان در قسمت شمال­شرقی و مرکز شهر از این نیمه استفاده می­کنند. در حدفاصل پل آغاز تا خیابان دماوند هیچ اقدامی انجام نشده است.

اجرای 2/5 کیلومتر از ادامه این اتوبان حدفاصل شمال خیابان پیروزی تا میدان شهیدمحلاتی در اختیار شرکت تاریر می­باشد. با عنایت به اینکه در حدفاصل شمال خیابان پیروزی تا میدان شهیدمحلاتی به دلیل تراکم بافت مسکونی، استملاک پوسته در حد بیش از 45متر به سختی امکان­پذیر است، مقرر گردید بزرگراه تا حد ممکن در حریم 45متر مطالعه و همزمان نیز اجرا گردد. مطابق با آخرین طرح مصوب، بزرگراه از میدان شهیدمحلاتی تا خیابان کرمان در پوسته 45متری و به صورت دوطبقه (در تراز صفر و 1-) و از محدوده شمال خیابان کرمان تا انتهای پروژه مسیر در پوسته 73متری و محورهای عبوری در تراز (1-) ترافیکی به همراه کندروهای واقع در تراز صفر ترافیکی (تراز همسطح) اجرا شوند. باند شمال به جنوب از ابتدا تا انتهای پروژه در طبقه زیرین بوده (تراز 1-)، و باند جنوب به شمال از حدفاصل خیابان صفا تا شمال خیابان کرمان در طبقه زیرین (تراز 1-) و به تدریج در محدوده خیابان کرمان به تراز صفر ترافیکی (تراز همسطح) تا انتهای پروژه (میدان شهیدمحلاتی) انتقال می­یابد. ضمناً در محدوده شمال خیابان کرمان کندروهای اطراف بزرگراه در بعضی از موارد به صورت کنسولی و در تراز صفر ترافیکی اجرا می­شود. در دو طرف بزرگراه و در محدوده­ای که پروژه در پوسته 45متری اجرا گردیده است( میدان شهیدمحلاتی تا شمال خیابان کرمان)، مسیر کندرو با یک خط عبور و امکان سبقت به عرض جمعاً 9متر پشت تا پشت و 7متر مفید و از جنوب خیابان کرمان تا خیابان صفا که پوسته بزرگراه به 73متر تغییر می­یابد مسیر کندرو با دو خط عبور و امکان سبقت به عرض جمعاً 18متر پشت تا پشت و 12متر مفید در نظر گرفته شده است.

این پروژه شامل هفت فاز به شرح ذیل می­باشد:

  • فاز1: خیابان پیروزی تا قوام به طول 200متر ( شامل پل تقاطع پیروزی)
  • فاز2: حدفاصل قوام تا خیابان عزیزی به طول 200متر
  • فاز3: شمال خیابان عزیزی تا شمال خیابان درودیان به طول 100متر ( شامل پل تقاطع عزیزی)
  • فاز4: حدفاصل خیابان درودیان تا بلوار نیکنام به طول 150متر
  • فاز5: حدفاصل شمال بلوار نیکنام تا خیابان کرمان به طول 520 متر (شامل پل تقاطع نیکنام و دوربرگردان نیکنام)
  • فاز6: حدفاصل خیابان کرمان تا خیابان ا... دادی به طول 430 متر (شامل پل تقاطع کرمان)
  • فاز7: حدفاصل شمال خیابان ا... دادی تا میدان محلاتی به طول 500متر

یکی از ویژگی­های اصلی این بزرگراه در حدفاصل خیابان دماوند تا بزرگراه بعثت، اجرای آن در تراز (1-) ترافیک یعنی ترازی پایین­تر از سطح زمین طبیعی است که از دلایل اصلی آن می­توان به کاهش آثار منفی زیست­محیطی و نیز اجتماعی اشاره کرد.

مسیر این بزرگراه در اغلب قسمت­ها دارای چهار خط عبور 3/5متری در هر جهت می­باشد. یکی از ویژگی­های بارز نیمه جنوبی که آن را از نیمه شمالی متمایز می­سازد، طراحی باندهای دسترسی پیوسته و ممتد است که به دلیل وجود تقاطع­های مهم و بلوک­های جمعیتی موجود در این محدوده سطح دسترسی کاربری­های اطراف نیز افزایش یافته است. تأمین دسترسی­های منطقه­ای و محلی به بزرگراه و به دو طرف مسیر بزرگراهی در شش نقطه، شامل شمال و جنوب تقاطع خیابان پیروزی، شمال و جنوب تقاطع خیابان نیکنام و جنوب تقاطع خیابان ا...دادی، یک تقاطع غیرهمسطح در خیابان ا...دادی به همراه دسترسی­های محلی مربوط به آن و نیز احداث دوربرگردان­هایی که برای تأمین حرکت­های گردش به چپ طراحی شده­اند در تقاطع­های نیکنام و پیروزی از دیگر موارد حائز اهمیت است.

با اجرای این قسمت از پروژه مسیر تردد منطقه جنوب شرق به خیابان پیروزی و نهایتاً منطقه میدان امام حسین فراهم می­گردد و پس از اجرای قسمت باقیمانده بزرگراه، طولانی­ترین مسیر شمالی جنوبی شهر تهران که به صورت بزرگراه نیز می­باشد، دایر خواهد شد.