سومین همایش ملی معادن روباز ایران 

کرمان - 29 اردیبهشت الی 1 خرداد حضور1394