دومین نمایشگاه تخصصی قیر ، آسفالت ، ایزولاسیون و ماشین آلات وابسته 12 تا 15 دی ماه سال 1389