1.       اجرای پل چهار باند میربزرگ (سوم آمل) واقع بر رودخانه هراز در آمل
کارفرما : معاونت امور عمرانی استانداری مازندران (دفتر فنی)
2.       اجرای پل های کیلومتر 26 ، 27 و 33 راه آهن دو خطه ری گرمسار
کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه و ترابری)
3.       اجرای پل بزرگ بابلسر واقع بر رودخانه بابلرود در بابلسر
کارفرما : معاونت امور عمرانی استانداری مازندران
4.      اجرای پل سیاهرود قائم شهر
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
5.      اجرای پل محمد رسول الله در بابل
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
6.      اجرای ساختمان و پی های عمیق شهرک مسکونی راه آهن بندر عباس
کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن (وزارت راه و ترابری)
7.       اجرای پل شهید بهشتی شهر ری
کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن
8.       اجرای پل روگذر پارچین ورامین
کارفرما : وزارت دفاع
9.       احداث 20 کیلومتر راه دسترسی قطعه 4 و 6 آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس
کارفرما : شرکت مهندسی آب و فاضلاب
10.    اجرای پل آجی چای تبریز
کارفرما : دفتر راهسازی منطقه غرب وزارت راه و ترابری
11.    اجرای دیوار کاتاپ
کارفرما : جاده سازندگی استان مزندران
12.    اجرای ساختمان پرچیکلا ساری واقع بر رودخانه تجن
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
13.    اجرای پل میرود
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
14.    اجرای پل گدم آباد واقع بر رودخانه گرگان رود در گنبد
کارفرما : معاونت امور عمرانی استانداری مازندران (دفتر فنی)
15.    اجرای 622 فقره شمع گرد طرح تحکیم بستر تکاب
کارفرما : بانک مرکزی ایران (آمل)
16.  اجرای پل موزیرج بابل
کارفرما : استانداری مازندران (معاونت عمران)
17.  اجرای پل راه آهن بافق بندر عباس
کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن
18.  اجرای کامل پل محمد حسن خان بابلرود
کارفرما : وزارت راه و ترابری (دفتر منطقه مرکز و شمال)
19.    اجرای پی های عمیق پل تجن ساری
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
20.    اجرای پی های عمیق پایه های پل بزرگراه یادگار امام (ره)
کارفرما : شرکت بیاور (شهرداری تهران)
21.    طرح تحکیم پی های تالار قائم شهر
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
22.  اجرای کل پل میلاد فریدونکنار
کارفرما : استانداری مازندران (معاونت فنی)
23.  اجرای کل پل میلاد تنکابن
کارفرما : استانداری مازندران (معاونت عمرانی)
24.  اجرای پل و پی های عمیق و 6 دستگاه پل روگذر راه راه آهن آپرین بهرام در جنوب تهران دارای شمع گرد
کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن
25.  اجرای کامل پل شیب آببندان جویار
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران
26.  اجرای پل صارمیه جهاد نصر اصفهان دارای شمع گرد
کارفرما : جهاد نصر اصفهان
 
27.    اجرای پل بهرام جرد کرمان
کارفرما : جهاد نصر کرمان
28.    اجرای شمع های زیرگذر فلکه ارم شیراز
کارفرما : سازمان عمران شیراز
29.    اجرای پل وسواکلا جویبار واقع بر رودخانه تالار
کارفرما : جهاد سازندگی استان مازندران
30.    اجرای دیوار پرده آببند سد سلیمان تنگه
31.    اجرای میکرو پایل به مساحت 50 هکتار واقع در کشور دبی
32.    اجرای شمع ریزی تعداد 1000 اصله شمع واقع در فولاد خوزستان (احداث سایت نورد عریض)
33.    اجرای پایه های پل خیرآباد – خرم آباد (جهاد نصر لرستان)
34.    اجرای پایه های پل دوم میناب
35.    اجرای شمع های حائل در سد ازنا – الیگودرز
36.    احداث پایه های پل روی رودخانه شور در جاده جم عسلویه
کارفرما : شرکت آبادراهان پارس
37.    احداث پایه های پل قطعه 4 جاده جم عسلویه
کارفرما : قرارگاه خاتم ، موسسه المهدی
38.    احداث تقاطع غیر همسطح بهشت زهرا – صالح آباد
کارفرما : معاونت عمرانی شهرداری تهران
39.    احداث پایه های پل قطعه 4 آزادراه تهران شمال
کارفرما : سازمان مسکن و عمران شمال
40.    احداث پل آخوند آباد گنبد
کارفرما : شهرداری گنبد
41.    اجرای فونداسیون های هتل های بزرگ نور
کارفرما : شهرداری نور
42.    اجرای پایه های پل سعادت شهر شیراز
کارفرما : قرارگاه خاتم
43.    اجرای کانال بتنی
کارفرما : سازمان آب
44.    اجرای تقاطع غیر همسطح بلوار شاهد با جاده شیراز
کارفرما : شهرداری سیرجان
45.    احداث خیابانها و میادین داخلی عسلویه
کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس