موقعیت ما در نقشه


دفتر مرکزی (واحد مدیریت) :
تهران ، خیابان ولی عصر ، روبروی پارک ملت ، خیابان آرامش ، پلاک 25 ، شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر

تلفن : 9  الی 105-51-226 (9821+)
خط ویژه : 840-00-262 (9821+)
فکس : 414-10-220 (9821+)