پنج شنبه, 07 فروردين 1393 14:53

در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه سال 1392 و در سال حماسه سیاسی و اقتصادی با حضور جمعی از مدیران محترم شهرسازی ، فرمانداری ، اداره راه و اعضای محترم شورای شهر قدس ، خروجی باند شرقی تقاطع غیر همسطح شهر قدس بدست توانای متخصصین ایران اسلامی که نمودی از توانمندی ، خود باوری و تلاش مستمر پرسنل شرکت و سایر ارکان این طرح بوده افتتاح گردید که امید است نقطه عطفی در تسهیل ترافیک هموطنان عزیز ایران اسلامی را فراهم نماید .

  •  روابط عمومی شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر