نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Rah-Kerman:::0:0

احداث جاده دسترسی به کارخانه های تغلیظ مس دره زار و نوچون و جاده های ارتباطی معادن دره زار به کارخانه های تغلیظ مس

ایران دارای منابع سرشار مس می باشد که از مهمترین آنان میتوان به معدن مس سرچشمه در کرمان اشاره کرد ، .به همین جهت شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان در سال 1351 تشکیل و در سال 1355 به شرکت ملی صنایع مس ایران که در برگیرنده کلیه فعالیت های معادن مس کشور است تغییر نام داد. از وظایف این شرکت استخراج و بهره برداری  از معادن مس ، تولید محصولات پر عیار سنگ معدن و محصولاتی نظیر کاتد ، اسلب و مفتول می باشد.

در راستای تحقق اهداف شرکت صنایع ملی مس ایران و افزایش توان تولدکنستانتره – مولیبدن و مس ذ به میزارن 200 هزار تن در سال با عیار 26%  از معادن نوچون و دره زار  اقدام به تعریف پروژه"  احداث جاده دسترسی به کارخانه های تغلیظ مس دره زار و نوچون و جاده های ارتباطی معادن دره زار به کارخانه های تغلیظ مس" نمود و پس از برگزاری مناقصه شرکت تاریر به دلیل توانایی های بلقوه در اجرای پروژه هایی از این دست به عنوان پیمانکار اجرای این پروژه انتخاب گردید و در تاریخ 19/04/92 قرارداد اجرای این پروژه به شرکت تاریر ابلاغ گردید . در این قراراد مشارکت شرکت فنی مهندسی مبینا و شرکت کوشا معدن به عنوان مشاور این پروژه در نظر گرفته شده است.

 این پروژه از سه جاده مجزا به طول تقریبی کلی 14 کیلومتر با مشخصات زیر تشکیل شده است :

احجام کلی در این پروژه شامل 1،200،000 متر مکعب خاکبرداری، 611،000 متر مکعب خاکریزی ،64،000 تن آسفالت و 34 عدد پل و آبرو با مشخصات فنی موجود در قرارداد میباشد .