نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Siman Serah:::0:0

 

  • اجرای عملیات تقاطع غیرهمسطح کارخانه سیمان تهران
  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
  • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور رهگرسازه

 

مقدمه

هنگامی که یک تقاطع همسطح از لحاظ ترافیکی به ظرفیت اشباع خود می رسد، مهندسین در پی راهکارهایی جهت بهبود وضعیت تقاطع بر می آیند. یکی از راهکارها جهت ارتقاء سطح کیفی تقاطع های همسطح، تبدیل آنها به تقاطع غیرهمسطح می باشد. وجود معادله یا شاخصی که بتواند نوع تقاطع غیرهمسطح را بنا بر شرایط ترافیکی، اقتصادی و محیطی انتخاب نماید، یکی از نیازهای اصلی مهندسان در سال های اخیر بوده است.

معرفی پروژه

از سال 1372 نخستین تلاش ها به منظور تعریض محور 40 متری امام رضا(ع) و تبدیل آن به یک بزرگراه به پوسته 136 متری آغاز شد. بزرگراه امام رضا(ع) از میدان بسیج آغاز شده و پس از پیمودن مسیری به طول 7/5 کیلومتر، به سه راه سیمان ختم می شود. حل شدن معضل ترافیکی منطقه موجب تسریع حمل و نقل، افزایش بهره وری کمربندی دوم تهران و به دنبال آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه می گردد.

اهداف فنی پروژه

از اهداف فنی پروژه می توان رفع گلوگاه ترافیکی، اصلاح هندسی مسیرهای تقاطع و تبادل، اصلاح هندسی دماغه ها در محل پل، تکمیل تبادلات تقاطع، برقراری توازن مسیرهای متقاطع، تأمین دسترسی مناسب به مراکز خدماتی همچون جایگاه های سوخت رسانی و ... اشاره کرد.

تشریح روش اجرایی

پس از تحویل زمین و پیاده سازی نقاط پروژه، طرحی در ارتباط با روش اجرای کار توسط مهندسین و کارشناسان شرکت ارائه گردید که با توجه به ترافیک شدید موجود مقرر شد، ابتدا پل های کناری کاملاً اجرا شده، پس از اتمام مسیر حرکت فعلی بر روی این دو پل انتقال یابد و سپس پل میانی موجود تخریب و سپس اقدام به ساخت پل جدید میانی اصلی با مشخصات جدید و بازگشایی کامل مسیر پس از ساخت آن شود. شایان ذکر است این طرح بدون هیچگونه مشکلات جدید ترافیکی اجرایی خواهد بود. علی ایحال وجود معارضین ملکی در شمال و جنوب پروژه شامل: خط لوله انتقال آب 1800 از سد ماملو در رمپ و لوپ های شمالی، خط انتقال بنزین از پالایشگاه تهران در رمپ و لوپ های غربی، خط انتقال برق فشار قوی و دوربین کنترل ترافیک موجب کند شدن روند اجرایی و رکود جبهه های کاری گردیده است.

مشخصات فنی

ساختار پروژه شامل سه دستگاه پل به طول های 50/64 متر و عرض های پل میانی 35/28 متر و دو پل کناری 10/14 متر، چهار لوپ به طول 665 متر، شعاع 45 متر و چهار رمپ به طول های 732 متر بوده، که هر یک از پل ها شامل چهار دهانه (سه دهانه 17متر و یک دهانه 50/13 متری) می باشد. سیستم تابلیه پل ها با تیرهای بتنی پیش ساخته به فاصله مرکز به مرکز 2 متر، ارتفاع 30/1متر، طول های 90/16 و 40/13متر، مجموعاً 112 عدد تیر و دال به ضخامت 25/0 متر بر روی تیرها ساخته می شود همچنین 07/0 متر روسازی شامل 02/0 متر عایق کاری و 05/0 متر آسفالت توپکا بر روی دال قرار می گیرد. از این رو با احتساب روسازی ضخامت کل تابلیه 57/1 متر می ­باشد. کوله ها از نوع بسته و بر روری فونداسیون سطحی واقع گردیده اند، پایه های میانی شامل 18 عدد شمع ستون برای پل میانی و 18شمع ستون برای پل های کناری می باشد.

جمع بندی

شروع به کار پروژه در تاریخ 5/6/92 و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تا اواسط آذر ماه بالغ بر، 12 درصد بوده که با رفع معارضین حقیقی و حقوقی و مرتفع شدن مشکلات مالی کارفرما روند اجرایی پروژه سرعت بیشتری خواهد یافت. با وجود تمامی مشکلات مطرح شده تاریخ احتمالی اتمام فاز یک و دو (پل های کناری) پروژه در نیمه اول سال 1393 می باشد .