نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/AmirKabirTunnel:::0:0

پیشرفت فناوری و ساخت ماشین آلات جدید، عملیات حفاری و احداث سازه‌های زیر زمینی را دستخوش تحولی شگرف کرده است. محدودیت‌های فضا و نیز پاره‌ای ملاحظات اقتصادی، سیاسی و نظامی موجب معطوف شدن توجه بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به احداث این گونه سازه‌ها برای اهداف عمرانی، معدن و نظامی شده است.

از این میان تونل هاي حمل و نقل زيرزميني براي ماشين ها و قطارها در شهرهاي پرترافيك در سراسر جهان وسيله اي جذاب براي تسريع در حمل و نقل محسوب مي شوند. ساخت اين تونل ها در اعماق كم و با مقاطعي همچون مستطيلي و دایره ای می باشد.

در شهر تهران نیز در سال های اخیر با توجه به هزینه بالای رفع معارضین ملکی و تاسیسات شهری، اقدام به احداث بزرگراه های زیر زمینی شده است که می توان تونل های نیایش، رسالت و توحید را نام برد.

در این میان شرکت تاریر با توجه به داشتن تخصص کافی و ماشین آلات حفاری مکانیزه عملیات ساخت ادامه ورودی و خروجی تونل نیکنام و درودیان به بزرگراه امام علی (ع) را بطول حدوداً 400 متر در سال 91 در دستور کار خود قرار داد. ساختار سازه ای این تونل با توجه به ماهیت شهری، کم عمق و دارای شکل مستطیلی بوده و به صورت شمع و دال مجوف اجرا گریده است و با استفاده از دستگاه حفاری همچون بیل مکانیکی و کله گاوی (Road Header)  پس از اتمام مراحل سازه ای و ایجاد سازه مناسب و ایمن اقدام به حفاری داخل تونل و در ادامه اجرای مصالح زهکش آبهای سطحی و نمای پیش ساخته در داخل تونل نموده و عملیات اجرایی این پروژه ملی را با بکارگیری کارشناسان مجرب و تجهیزات تخصصی در پاییز سال 1392 به اتمام رسانید.