نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه


Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/3rdBabolsarBridge:::0:0

کارفرما: شهرداری بابلسر

مشاور: مهندسین مشاور آروین بنا

پیمانکار اصلی: شرکت ماشین سازی اراک

پیمانکار سیویل: شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر

موضوع پروژه: عبارتست از احداث کوله ها، پایه ها و دال بتنی عرشه پل سوم بابلسر

 اهداف طرح: روان سازي ترافیك عبوري از محور اصلي و كاهش حجم ترافیك از پل فلزي قديم با رعايت و حفظ معماري آن را مي توان از عمده ترين اهداف طرح دانست.


شهر بابلسر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران بوده که با عنایت به شرایط جغرافیایی و آب­وهوایی مناسب، سالیانه پذیرای تعداد کثیری از هموطنان عزیزمان می باشد. بنابراین بالا بودن حجم ترافیک در سطح شهر به ویژه در ایام نوروز و تعطیلات تابستانه دور از انتظار نیست. وجود رودخانه بابلرود در مرکزیت شهر بابلسر یکی از مسائلی است که شهرداری بابلسر جهت حمل و نقل درون شهری با آن مواجه بوده است. از آنجا که رشد جمعیت و افزایش تعداد سفرهای درون شهری، افزایش کمیت و کیفیت راه های ارتباطی را می طلبد، پل فلزی قدیمی موجود بر روی این رودخانه با قدمت 70 ساله، پاسخگوی حجم بالای ترافیک نبوده و شهردای را بر آن داشت تا جهت تسهیل در تردد، پل دیگری در مجاورت پل قدیم احداث نماید. پس از بررسی ها و مطالعات اقلیمی، جغرافیایی و جمعیتی، با رعایت نظرات سازمان میراث فرهنگی، طراحی سازه پل سوم توسط شرکت مهندسین مشاور آروین بنا تکمیل و جهت اجرا به شرکت ماشین سازی اراک واگذار گردید. از آنجا که این پل از دسته سازه های ترکیبی فولادی، بتنی است پس از انجام مناقصه، شرکت تاریر به عنوان همکار سیویل این پروژه برگزیده شد.
پس از رایزنی های صورت گرفته بین دو شرکت و عقد قرارداد در تاریخ 22/06/1389، زمین محل احداث پل تحویل پیمانکار گردید و عملاً از ابتدای مهرماه سال جاری اکیپ اجرائی شرکت با استقرار کانکس ها، ماشین­آلات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز شروع به کار نمود.
مدت اجرای آن پروژه از تاریخ شروع به مدت هشت ماه شمسی به شرح ذیل می باشد:

  • عملیات حفاری و احداث کوله ها و پایه های میانی  5/2 ماه
  • عملیات نصب استراکچر فولادی عرشه پل توسط شرکت ماشین سازی اراک 3ماه
  • سایر عملیات تکمیلی و احداث عرشه بتنی و تحویل پل 5/2ماه

در ابتدای پروژه با توجه به وجود معارض ( تداخل فنداسیون پل قدیم با فنداسیون دیوار کوله ها و کابل برق فشار قوی) و در پی آن تغییر نقشه ها، روند اجرائی را با تأخیراتی مواجه نمود که پس از دریافت نقشه های مصوب، با انحراف مسیر رودخانه در ضلع غربی و ساخت پلت فرم، اجرای حفاری شمع های پایه P1 و پس از آن شمع های کوله A1 آغاز گردید.
همزمان با عملیات اجرائی در ضلع غربی، تخریب دیوار بتنی مسلح ساحلی، خاکبرداری و همچنین ساخت پلت فرم در ضلع شرقی نیز به پایان رسید. به منظور سرعت بخشیدن به کار، با انتقال دستگاه حفار به ضلع شرقی جهت اجرای شمع های پایه P2 و A2، عملیات پی­کنی و اجرای فنداسیون کوله A­1 ­انجام گرفت. پس از تکمیل فنداسیون کوله A­1 عملیات بتن ریزی دیوار کولهA­1 و به همین ترتیب عملیات پی کنی و اجرای فنداسیون و دیوار کوله A­2 نیز، اجرا گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به مقطع دیوار کوله ها، اجرای آن در 3مرحله صورت پذیرفته است. مرحله اول شامل بتن ریزی دیوار تا تراز نشیمن همراه با تعبیه پلیت جهت نصب تیرهای فلزی اجرا و سپس مراحل بعدی بتن ریزی دیوار کوله انجام گردید.
از مهمترین مسائلی که این پروژه با آن مواجه بود، عمق زیاد سرشمع ها، ماسه ای بودن بستر، بارندگی و افزایش تراز آب به ویژه در زمان اجرای پی پایه های میانی بوده است. طی دستور کار ارائه شده از سوی شرکت مشاور جهت رفع این معضل مقرر گردید از روش سپرکوبی جهت اجرای پی کنی استفاده گردد که این امر با توجه به ردیف های فهرست بهاء، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته و به همین منظور پس از بررسی، همزمان با فعالیت های موازی، اقدام به بلوک چینی پیرامون پی تا عمق زیر تراز بتن مگر به عرض 80 سانتیمتر گردیده است تا با محصور شدن محدوده پل، اجرای عملیات پی کنی، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون پایه p­2 میسر شود به همین منوال فنداسیون p­1 ، پس از اتمام فنداسیون p2  اجرا گردید. جهت اجرای ستون ها نیز، با توجه به این که آرماتورهای انتظار پایه ها در زمان آرماتوربندی فنداسیون تعبیه شده بود، پس از انجام بتن ریزی فنداسیون، آرماتوربندی ستون تکمیل و با اجرای قالب بندی، بتن ریزی پایه ها نیز به پایان رسید.
با انجام فعالیت های اجرای شمع ها، پایل کپ ها، دیوار کوله ها و ستون ها مرحله اول قرارداد نیز به پایان رسید که با اتمام مرحله اول، با توجه به حجم فعالیت انجام شده مبالغ سقف قراردادی نیز تکمیل و تحویل کارفرما گردیده است و هم اکنون مرحله دوم فعالیت ها شامل نصب تیرهای فلزی از طرفین، پس از ساخت پلت فرم در حال اجرا می باشد.