نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 

 

  • p1825iu8ha1ieknbs12md1vcs1cqc4
  • p1825iu8ha1se3p20pjq1lp619m7
  • p1825iu8ha5nmlk312fidhb1bp65
  • p1825iu8haoqgtqo1eqdfnhq98
  • p1825iu8has0po6v11kuqhs1ibo6

کارفرما : استانداری مازندران – معاونت هماهنگی امور عمرانی

دستگاه بهره بردار : شهرداری بابل
پیمانکار : شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر

 شرح پروژه

پل قدیمی موزیرج به عنوان تنها پل ارتباطی شهری و ترانزیتی به دلیل قدمت زیاد ، کمی عرض و بالا بودن سرعت طرح در جاده فاقد سرویس دهی مناس و کارائی لازم بوده ، به طوری که به سبب ترافیک سنگین روزانه ، منجر به تصادفات عدیده و گاها به صورت واژگون شدن وسائط نقلیه در کنار پل و بستر رودخانه شده و گزارشات دریافتی از مامورین انتظامی و پلیس راه حکایت از خسارات قابل ملاحظه جانی و مالی می کرد . از این رو شهرداری بابل با حمایت و مساعدت حوزه معاونت امور عمرانی استاداری ، مطابق طرح مصوب در طرح جامع ، انجام مطالعات احداث باندهای جدید در طرفین پل موجود را به مهندسین مشاور  یکی از واریانتها به صورت دو پل جداگانه به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت .

 مشخصات پل :

  • عرض پل : در هر طرف 21،52 متر شامل چهارباند سواره رو و یک پیاده رو در هر طرف
  • طول پل : 150 متر شامل 5 دهانه 20،85 متری با سیستم تیر پیش ساخته
  • نوع تیرها : بتن مسلح پیش ساخته 20،8 متری به تعداد 120 عدد
  • شمع ها : سیستم پی ، شمعهای گرد عمیق به قطر 1،20 متر به تعداد 80 عدد و عمق 30 متر و کوله ها به صورت شمع های عمیق و دیوارهای برگشتی به صورت بارت
  • پایه ها : از روی پایل کپ به صورت گرد