نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 

کارفرما : استانداری مازندران

مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
کنترل کیفیت : آزمایشگاه فنی و مکانیک و خاک
پیمانکار : شرکت ساختمانی و راه­سازی تاریر

این پل بر روی رودخانه چشمه کیله و در بالادست پل موجود داخل شهر و در امتداد خیابان فردوسی احداث و ضلع شرقی شهر را به ضلع غربی مرتبط و مشکل ترافیک شهر تنکابن را برطرف نموده است.

 مشخصات طرح

پل دوم تنکابن به طول 140 متر است که از 10 دهانه تشکیل می­شود . دو دهانه کناری به طول 10 متر و 8 دهانه میانی به طول 15 متر به صورت دال یکسره اجرا می­شود .

عرض دال پل 60/20 متر است ، 16 متر آن سواره­رو در نظر گرفته شده است .

هر پایه میانی شامل 6 عدد شمع قطر 10/1 متر است که بدون سر شمع تا سطح زمین بتن­ ریزی می­شود . در امتداد هر شمع یک ستون بتن مسلح به 10/1 متر ساخته می­شود که با تابلیه یکپارچه می­گردد . کوله­ ها از نوع دیواره­ای کنسول ( بسته ) از جنس بتن مسلح و بر روی شمع می­باشد .

هر کوله شامل 14 شمع به قطر 10/1 متر و به طول 17 متر می­باشد که در دو ردیف قرار دارند و در پشت کوله­ های دال کاذب قرار دارد که مکمل ساختمان است .